Firma CEMEX poszukuje innowacyjnych pomysłów w zakresie produkcji betonu

CEMEX ogłosił konkurs FÖRDERPREIS BETON CENTRAL EUROPE 2020. Celem konkursu jest promocja rozwoju produkcji, przetwarzania i zastosowania betonu oraz konstrukcji betonowych. Projekty konkursowe powinny wyznaczać rozwiązania dotyczące ulepszenia cech charakterystycznych dla materiałów budowlanych, ich jakości, efektywności kosztowej, ekologii oraz aspektów technologicznych betonu i konstrukcji betonowych.

Uczestnictwo w konkursie

Do udziału w konkursie zapraszamy praktyków i naukowców z firm budowlanych oraz naukowców z uniwersytetów i instytutów zajmujących się badaniami nad materiałami budowlanymi. Projekty konkursowe, których współautorstwo przypisywane jest profesorom uczelni wyższych, zostaną wykluczone z udziału w konkursie.

Nagroda pieniężna 

Nagrodą pieniężną w konkursie jest 10.000 euro.

Poniżej udostępniamy więcej informacji o warunkach, zasadach zgłoszenia oraz informacje kontaktowe. W przypadku pytań dotyczących konkursu, prosimy o kontakt z agnieszka.garbacz@cemex.com

Więcej informacji