PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH

W roku akademickim 2015/2016 proponujemy następujące tematy prac magisterskich:

STUDIA STACJONARNE
STUDIA NIESTACJONARNE

Zapisy prowadzone są w sekretariacie Katedry (paw. A3, pok. 307), po wcześniejszej konsultacji z promotorem, do dnia 29.05.2015 r.