Seminarium „Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów spalania (UPS)”

W dniu 14 listopada 2012 roku odbyło się w auli budynku B8 (nowego gmachu WIMiC) seminarium zatytułowane „Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów spalania (UPS)”.

całość obrad poświęcona był prezentacji dotychczasowych rezultatów projektu IniTech pt.: „Analiza uwarunkowań oraz badania możliwości wykorzystania wybranych UPS w budownictwie i inżynierii lądowej”  realizowanego w naszej Katedrze.

Uczestnicy, których liczba znacznie przekroczyła 100, w tym liczni goście z przemysłu wysłuchali następujących referatów:

  1. Selekcja i separacja UPS – doświadczenia i wynikające z nich potencjalne kierunki zastosowań (J. Dyczek).
  2. Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w budownictwie komunikacyjnym (M. Gawlicki, M. Mróz,   W. Wons)
  3. Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji prefabrykatów inżynieryjno-technicznych infrastruktury drogowej (G. Łój)
  4. Spoiwa górnicze zawierające frakcjonowane UPS (W. Roszczynialski)
  5. Frakcjonowane UPS jako składnik betonów konstrukcyjnych i chudych (A. Łagosz)
  6. Możliwości stosowania frakcjonowanych UPS w produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego          (M. Petri)
  7. UPS w produkcji klinkieru i cementów (R. Mróz, M. Petri)
  8. Cementy specjalne i bezskurczowe (G. Malata, L. Taczuk)
  9. Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw i tynków (A. Łagosz)
  10. Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji kruszyw lekkich (P. Murzyn, J. Stolecki)

Podczas podsumowującej seminarium dyskusji dyrektor Centrum Transferu Technologii AGH p. Tomasz Pyrć poinformował słuchaczy o zgłoszonych w ramach w/w projektu innowacyjnych rozwiązaniach technicznych i technologicznych oraz o możliwościach korzystania z licencji na ich stosowanie.

Więcej informacji udzieli zainteresowanym Sekretariat naszej Katedry.