Spoiwa specjalne

Pierwsze zajęcia z przedmiotu „Spoiwa specjalne” odbędą się 8.03.2016 r. o godzinie 8:00 w sali 322 paw. A3