PRACE MAGISTERSKIE I PROJEKTY INŻYNIERSKIE 2018/2019 – ZAPISY

Zapraszamy Studentów do realizacji prac dyplomowych w Katedrze Technologii Materiałów Budowlanych.
Z proponowanymi tematami można się zapoznać tutaj:
* TEMATY PRAC MAGISTERSKICH – dzienne
* TEMATY PRAC MAGISTERSKICH – zaoczne
* PROJEKTY INŻYNIERSKIE

Zapisy w sekretariacie Katedry pok. 307, paw. A3