Terminy obron prac magisterskich

Terminy obron prac magisterskich studentów  Katedry Technologii Materiałów Budowlanych:

  • 8.07.2014 od godz. 9:00 do 12:00 i od 14:00   dr. hab inż. Paweł Pasierb
  • 9.07.2014 od godz. 9:00 –  prof. dr hab. inż.  Jerzy Lis
  • 10.07.2014 od  godz 9:00 – prof. dr hab. inż.  Włodzimierz Mozgawa