Wizyta gości z Politechniki Lwowskiej

W dniach 6 – 12 września Katedra gościła grupę studentów i pracowników Politechniki Lwowskiej. W trakcie pobytu goście zwiedzili uczelnię, ze szczególnym uwzględnieniem laboratoriów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Na spotkaniu z Prodziekanem d/s współpracy i rozwoju, prof. Robertem Filipkiem oraz Kierownikiem Katedry Technologii Materiałów Budowlanych prof. Janem Małolepszym goście ze Lwowa zapoznali się z systemem studiów oraz specyfiką badań naukowych prowadzonych na Akademii. Poza kontaktem z uczelnią goście mieli okazję zwiedzić kilka zakładów produkcyjnych branży mineralnych materiałów budowlanych. Pierwszym zakładem odwiedzonym przez studentów i pracowników Politechniki Lwowskiej był zakład produkcji kostki brukowej Polbruk w Niepołomicach. Ważną częścią wizyty była wycieczka studentów i pracowników ze Lwowa na Kieleccyznę, gdzie koncern Lafarge zorganizował zwiedzanie swoich zakładów produkcyjnych. Program obejmował wizytę w kopalni dolomitu w Radkowicach, zakładzie produkcji płyt gipsowo-kartonowych w Leszczach oraz cemetowni Małogoszcz.

Wizyta gości z Ukrainy była elementem szereszej współpracy pomiędzy Akademią Górniczo – Hutniczą a Politechnika Lwowską w zakresie współpracy, m. in. wymiany studentów i pracowników.