Wizyta gości z Ukrainy

Wizyta Gości z Zaprzyjaźnionego Uniwersytetu we Lwowie
W ramach porozumienia o Współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie a Instytutem Budownictwa i Inżynierii Środowiska Narodowego Uniwersytetu „Lvivska Politechnika” w dniach od 11 do 18 września 2011 roku odwiedziła nas grupa studentów ze Lwowa wraz z Opiekunem. Studenci w ramach odwiedzin zapoznali się z programem kształcenia studentów na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz zwiedzili laboratoria dydaktyczne. Goście z Ukrainy uczestniczyli również w „wycieczce technologicznej” zorganizowanej wspólnie przez naszą Uczelnię i Firmę Lafarge. W ramach wycieczki studenci zapoznali się z technologią produkcji cementu w Cementowni Lafarge w Małogoszczu, produkcją płyt gipsowo-kartonowych w Zakładzie Lafarge w Gackach oraz zwiedzili kopalnię dolomitów w Radkowicach. Wizyta gości z Ukrainy była kontynuacją projektu zrealizowanego na podobnych zasadach w roku ubiegłym.