Wizyta Profesora z Ukrainy

W dniach 22 – 24 listopada 2011 roku gościliśmy w naszej Katedrze  profesora A. Uszerowa – Marszaka z Politechniki w Charkowie specjalistę w dziedzinie badań ciepła hydratacji cementów i kalorymetrii spoiw. Program wizyty był bardzo obszerny a rozpoczął się kilkugodzinnym seminarium w którym oprócz prof. A. Uszerowa – Marszaka uczestniczyli dr inż. G. Łój, dr inż. Ł. Kotwica, dr inż. A. Łagosz oraz mgr inż. M. Pyzalski. Omawiano możliwości wykorzystania mikrokalorymetrii jako narzędzia badawczego w programach badań realizowanych w naszej Katedrze. Po seminarium prof A. Uszerow – Marszak zwiedzał nasze laboratoria zapoznając się z ich możliwościami badawczymi.

Centralnym punktem programu wizyty prof. A. Uszerowa – Marszaka było otwarte seminarium, którego gospodynią była Pani prof. W. Nocuń – Wczelik a uczestnikami pracownicy naszej Katedry oraz studenci V roku ze specjalności Technologia Materiałów Wiążących i Technologia Betonu oraz wszyscy inni zainteresowani. Bazą tego spotkania oraz przedmiotem obszernej dyskusji był wykład pt.„Ciepło twardnienia cementu: fenomen i czynnik technologiczny” wygłoszony przez prof. A. Uszerowa – Marszaka.

Ostatni dzień swojej wizyty prof. A. Uszerow – Marszak spędził, na zaproszenie prof. W. Kurdowskiego i dyrektora H. Szeląga w krakowskim oddziale Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, który ma podobny profil badawczy do naszej Katedry i współpracuje z nami od wielu już lat.