Wykład

W dniu 13 marca  br. gościł w naszej Katedrze pan Wiesław Adamczyk Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Techniczny Górażdże Cement S.A.. Podczas pobytu wygłosił wykład pt. „Aktualny stan modernizacji w Cementowni Górażdże”
w którym przedstawił zakres prowadzonych inwestycji mających na celu modernizację linii technologicznej wypału klinkieru portlandzkiego i produkcji cementów. Po zakończeniu opisywanych działań Cementownia Górażdże będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Europie.

W wykładzie licznie uczestniczyli studenci i pracownicy naszej Katedry.