XIII Międzynarodowy Kongres Chemii Cementu

W dniach 3-8 lipca 2011 w Madrycie odbył się XIII Międzynarodowy Kongres Chemii Cementu (XIII ICCC). W tym roku w kongresie wzięło udział około 800 uczestników z całego świata. Sesje referatów podzielone były na 9 bloków tematycznych: 1. Wytwarzanie cementu, 2. Zrównoważona produkcja, 3. Nowe matryce cementowe, 4. Hydratacja i mikrostruktura, 5. Termodynamika, 6. Modelowanie, 7. Właściwości betonu, 8. Trwałość betonu, 9. Normalizacja.
W kongresie uczestniczyła liczna delegacja z Polski, w skład której weszło 8 pracowników naszej Katedry. Prezentacje podzielone były na referaty, krótkie komunikaty połączone z posterami oraz postery. Wykaz prac prezentowanych przez pracowników naszej Katedry zamieszczony jest w załączniku. Dodatkowo, Prof. Jan Deja pełnił funkcję przewodniczącego jednej z sesji referatów.

Zobacz tematy referatów