Zapisy na prace inżynierskie i magisterskie

Zapisy na prace magisterskie prowadzone są w sekretariacie Katedry paw
A3 pok 307 do dnia *31 maja 2014*. Z tematami można się zapoznać tu.
Zapisy na prace inżynierskie prowadzone są w sekretariacie Katedry paw
A3 pok 307 do dnia *14 maja 2014*. Z tematami można się zapoznać tu.,