Przedmioty – studia I stopnia


kierunek: CERAMIKA

 • OCHRONA PRZED KOROZJĄ I EROZJĄ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH – IV ROK – prof. dr hab. inż. Jan Deja, dr inż. Radosław Mróz

kierunek: CHEMIA BUDOWLANA

 • BUDOWNICTWO OGÓLNE – II ROK – prof. dr hab. inż. Jan Deja
 • LABORATORIUM DYPLOMOWE – IV ROK – dr hab. inż. Ewelina Tkaczewska
 • MATERIAŁY BUDOWLANE I INSTALACYJNE – II ROK – prof. dr hab. inż. Jan Deja, dr inż. Radosław Mróz
 • MATERIAŁY CERAMICZNE W BUDOWNICTWIE – II ROK – dr hab. inż. Zdzisław Pytel
 • METODY BADANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH – IV ROK – dr inż. Radosław Mróz
 • TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH – I ROK – prof. dr hab. inż. Jan Deja
 • TECHNOLOGIA CERAMIKI BUDOWLANEJ I MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH – II ROK – dr inż. Paweł Murzyn
 • TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW WIĄŻĄCYCH I BETONÓW – II ROK – dr inż. Grzegorz Malata
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I PRODUKTAMI CHEMII BUDOWLANEJ – II ROK – dr hab. inż. Zdzisław Pytel

kierunek: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

WGiG

kierunek: BUDOWNICTWO

 • CHEMIA BUDOWLANA – I ROK – prof. Wiesława Nocuń – Wczelik
 • TECHNOLOGIA BETONU – II ROK – dr hab. inż. Artur Łagosz, prof. AGH