CERAMIKA

prof. dr hab. inż. Jan Deja, dr inż. Radosław Mróz

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Kierownik przedmiotu: dr inż. Paweł Murzyn

paw. A3 pok. 309

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ – SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

REGULAMIN

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ:

Ćwiczenie I

dr hab. inż. Waldemar Pichór, prof. AGH

dr hab. inż. Łukasz Kotwica, prof. AGH

WILiGZ BUDOWNICTWO

prof. Wiesława Nocuń – Wczelik

dr hab. inż. Artur Łagosz, prof. AGH