Sesja Kół Naukowych

W dniu 10 maja odbyła się XLIX Sesja Kół Naukowych. W ramach sekcji Ceramiki i Inżynierii Materiałowej referat wygłosiła studentka wykonująca badania w naszej Katedrze – Pani Magdalena Barna. Pani Magdalena jest studentką III roku. Referat pod tytułem ” Wpływ mielonej stłuczki szklanej na właściwości cementu” został wysoko oceniony przez komisję i Pani Magdalena zajęła 2-gie miejsce. Gratulujemy.

Opiekunem pracy był dr inż. Łukasz Kotwica.