NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Studenci kończący studia w naszej Katedrze posiadają solidne podstawy do budowania swojej kariery zawodowej w przemyśle lub realizując prace badawcze. Nasi absolwenci zatrudniani są jako technolodzy, doradcy techniczni, pracownicy działów marketingu i zarządzania oraz pracownicy laboratoriów technologicznych i chemicznych, w zakładach produkujących:

 • cement,
 • wapno,
 • spoiwa gipsowe,
 • suche zaprawy,
 • beton towarowy,
 • prefabrykaty betonowe,
 • beton komórkowy,
 • kruszywa naturalne i sztuczne,
 • ceramiczne wyroby wypalane,
 • wyroby wapienno-piaskowe,
 • wełnę mineralną i inne izolacyjne materiały budowlane,
 • domieszki chemiczne do materiałów budowlanych.

Z dotychczasowej praktyki wynika, że zdecydowana większość naszych absolwentów znajduje pracę zgodną ze swoim wykształceniem.