FAQ


Najczęściej zadawane pytania

 • Jakie są perspektywy na rynku pracy dla absolwentów Katedry Technologii Materiałów Budowlanych?

  Studenci kończący studia w naszej Katedrze posiadają solidne podstawy do budowania swojej kariery zawodowej w przemyśle lub realizując prace badawcze. Nasi absolwenci zatrudniani są jako technolodzy, doradcy techniczni, pracownicy działów marketingu i zarządzania oraz pracownicy laboratoriów technologicznych i chemicznych, w zakładach produkujących:

  • cement,
  • wapno,
  • spoiwa gipsowe,
  • suche zaprawy,
  • beton towarowy,
  • prefabrykaty betonowe,
  • beton komórkowy,
  • kruszywa naturalne i sztuczne,
  • ceramiczne wyroby wypalane,
  • wyroby wapienno-piaskowe,
  • wełnę mineralną i inne izolacyjne materiały budowlane,
  • domieszki chemiczne do materiałów budowlanych.

  Z dotychczasowej praktyki wynika, że zdecydowana większość naszych absolwentów znajduje pracę zgodną ze swoim wykształceniem.