Kontakt


Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

e-mail: ktmb@agh.edu.pl


Kierownik Katedry:  dr hab. inż. Artur Łagosz, prof. AGH
kontakt: budynek B6, pokój 211
telefon: +48 12 617 23 36
e-mail: alagosz@agh.edu.pl


Zastępca Kierownika Katedry:  dr inż. Radosław Mróz
kontakt: budynek B6, pokój 311
telefon: +48 12 617 48 53
e-mail: rmroz@agh.edu.pl


Sekretariat Katedry: mgr Joanna Janik
kontakt: budynek A3, pokój 307
telefon: +48 12 617 24 52
e-mail: ktmb@agh.edu.pl


Laboratorium Badań Materiałów Budowlanych i Ceramicznych:
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB619

kontakt: budynek B6, lab. H08
telefon: +48 12 617 46 83
e-mail: lbmbic@agh.edu.pl