Obrona pracy doktorskiej

W dniu 24.05 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Łukasza Kołodzieja pt. „Badanie hydratacji syntetycznych szkieł z układu CaO – SiO2 – Al2O3 – MgO – Fe2O3