Pracownicy badawczy i badawczo – dydaktyczni


KIEROWNIK KATEDRY


dr hab. inż. Artur Łagosz, prof. AGH

paw. B6 pok. 211


PRACOWNICY SAMODZIELNI


prof. dr hab. inż. Jan Deja

Technologia materiałów budowlanych,
w szczególności technologia betonów i materiałów wiążących.

paw. B6 pok. 203


dr hab. inż. Łukasz Kotwica, prof. AGH

paw. A3 pok. 302


dr hab. Agnieszka Królicka, prof AGH

paw. A3 pok. 110


prof. dr hab. inż. Wiesława Nocuń-Wczelik

Badanie efektów cieplnych hydratacji, cech mechanicznych, mikrostruktury, składu fazowego, właściwości reologicznych, fazy ciekłej materiałów wiążących.

paw. A3 pok. 120


dr hab. inż. Waldemar Pichór, prof. AGH

paw. A3 pok. 108


dr hab. inż. Zdzisław Pytel

paw. B6 pok. 212


dr hab. inż. Ewelina Tkaczewska

paw. A3 pok. 111


ADIUNKCI I ASYSTENCI


dr inż. Maksymilian Frąc

paw. A3 pok. 107


dr inż. Łukasz Gołek

paw. A3 pok. 302


dr inż. Ewa Kapeluszna

paw. A3 pok. 111


dr inż. Ewelina Kłosek – Wawrzyn

paw. A3 pok. 305


dr inż. Sylwia Kucharczyk

paw. B6 pok. 204


dr inż. Grzegorz Łój

paw. A3 pok. 121


dr inż. Grzegorz Malata

paw. A3 pok. 125


dr inż. Radosław Mróz

paw. B6 pok. 311


dr inż. Paweł Murzyn

paw. A3 pok. 309


dr inż. Agnieszka Różycka

paw. B6 pok. 204


dr inż. Karol Rzepa

paw. A3 pok. 308


dr inż. Piotr Stępień

paw. A3 pok. 127


dr inż. Wojciech Wons

paw. A3 pok. 308