KIEROWNIK KATEDRY

PRACOWNICY SAMODZIELNI

Technologia materiałów budowlanych, w szczególności technologia betonów i materiałów wiążących.

paw. B6 pok. 203

tel. +48 12 617 24 59

e-mail: deja@agh.edu.pl

Badanie efektów cieplnych hydratacji, cech mechanicznych, mikrostruktury, składu fazowego, właściwości reologicznych, fazy ciekłej materiałów wiążących.

paw. A3 pok. 120