Wyjazd studentów na Ukrainę

W dniach 18 – 25 września grupa studentów z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w ramach umowy o wymianie studentów i pracowników z Politechniką Lwowską wyjechała na Ukrainę. W trakcie wizyty studenci zwiedzili zabytkowe gmachy Politechniki Lwowskiej i poznali jej historię. Zapoznali się  ze współczesnym programem studiów i funkcjonowaniem uczelni. Program wizyty obejmował  zwiedzanie cementowni koncernu Lafarge w Mikołajowie, dwa zakłady suchych mieszanek budowlanych oraz wytwórnię betonu towarowego. W trakcie wycieczki znalazł się też  czas na bardziej typową turystykę: studenci zwiedzali Lwów z całym boagctwem jego zabytków oraz odbyła się wycieczka na zamki m. in. w Olesku i Podhorcach. Cały czas towarzyszyli nam pracownnicy i studenci z Politechniki Lwowskiej, którym za zorganizowanie tego wielce ciekawego pobytu sedrecznie dziękujemy.