Wykład

W dniu 07.11.2011, w Ramach Seminarium Dyplomowego dla studentów V roku kierunku Technologia Materiałów Budowlanych, odbyła się prezentacja firmy Dolina Nidy Sp. z o. o., (należących do grupy ATLAS) wytwarzającej wyroby gipsowe. Panowie, Janusz Kuźnia (v-ce Prezes) i Mariusz Hynowski (dyrektor ds. Technologii) udzielili szeregu informacji dotyczących gamy oferowanych przez firmę wyrobów i procesów technologicznych ich wytwarzania. Dyskutowano również o możliwościach zatrudnienia i odbywania stażów przemysłowych absolwentów.