Wykład

W dniu 14 marca dr Jacek Michalak (Firma ATLAS) wygłosił wykład pt. „Grupa Atlas – 20-letni lot bociana” o dwudziestoletniej historii, rozwoju i stanie obecnym firmy ATLAS. W wykładzie licznie uczestniczyli studenci i pracownicy naszej Katedry.Prezentację z wykładu w formacie pdf można pobrać stąd.