seminarium magisterskie

Uwaga Studenci V roku

kierunek: Technologia chemiczna,

 W dniu 24.06.2014  Seminarium magisterskie nie odbędzie się. Dodatkowe zajęcia dla studentów, którzy byli na stażu przemysłowym, odbędą się 1.07.2014 (wtorek) o godzinie 12:00. sala 12 paw. A3

Indeksy do wpisu oceny proszę składać w sekretariacie w dniu 23.06.2014.