W ramach współpracy z Politechniką Gdańską i Politechniką Łódzką prowadzony jest międzyuczelniany kierunek Chemia Budowlana na studiach I stopnia. Studenci tego kierunku odbywają po jednym semestrze na każdej z partnerskich uczelni. Dyplom inżyniera uzyskują w swojej macierzystej uczelni.

Podczas studiów I stopnia, na kierunku Technologia Chemiczna, pracownicy katedry prowadzą również wykłady z przedmiotu:

  • Technologia Materiałów Budowlanych;

oraz laboratoria z przedmiotów:

  • Technologia Materiałów Wiążących i Betonów,
  • Technologia Ceramiki Budowlanej i Materiałów Termoizolacyjnych.