• KOROZJA METERIAŁÓW BUDOWLANYCH – PROF. JAN DEJA
  • MATERIAŁY BUDOWLANE W NOWOCZESNYM BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM – PROF. JAN DEJA
  • MATERIAŁY BUDOWLANE W OCHRONIE ŚRODOWISKA – DR INŻ. GRZEGORZ ŁÓJ
  • MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE DLA BUDOWNICTWA – DR INŻ. GRZEGORZ MALATA
  • SPOIWA AKTYWOWANE ALKALICZNIE – DR INŻ. ŁUKASZ GOŁEK
  • WPŁYW DOMIESZEK I DODATKÓW MINERALNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW CEMENTOWYCH – DR INŻ. EWELINA TKACZEWSKA
  • MODYFIKOWANIE BARWY CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH – DR INŻ. PAWEŁ MURZYN