Cemex jest wiodącym producentem materiałów budowlanych, skoncentrowanym na czterech podstawowych obszarach działalności produkcyjnej – cement, beton towarowy, kruszywa i rozwiązania urbanizacyjne.