kierunek: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

  • WYBRANE ZAGADNIENIA TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH – I ROK – dr hab. inż. Waldemar Pichór, prof. AGH
  • MODELOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH – II ROK – dr inż. Piotr Stępień
  • SEMINARIUM MAGISTERSKIE – II ROK – SEMESTR PIERWSZY – dr hab. inż. Waldermar Pichór, prof. AGH
  • SEMINARIUM MAGISTERSKIE – II ROK – SEMESTR DRUGI – prof. dr hab. inż. Jan Deja
  • SEMINARIUM SPECJALISTYCZNE

WILiGZ

  • NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE – I ROK – prof. dr hab. inż. Jan Deja, dr hab. inż. Łukasz Kotwica

BLOKI SPECJALISTYCZNE

TECHNOLOGIA BETONÓW – prof. dr hab. inż. Jan Deja

TECHNOLOGIA CERAMIKI BUDOWLANEJ – dr inż. Paweł Murzyn

TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW WIĄŻĄCYCH – dr hab. inż. Artur Łagosz, prof. AGH

FIZYKOCHEMIA MATERIAŁÓW BUDOWLANCH – dr hab. inż. Łukasz Kotwica, prof. AGH