SEMINARIUM MAGISTERSKIE

Uwaga Studenci V roku
kierunek: Technologia chemiczna, Technologia materiałów budowlanych

Pierwsze spotkanie w ramach przedmiotu Seminarium magisterskie odbędzie się 28 lutego br. o godzinie 11:15 w sali 12 paw. A3 dla I i II grupy łącznie.