SEMINARIUM MAGISTERSKIE

Uwaga Studenci V roku
kierunek: Technologia chemiczna, Technologia materiałów budowlanych

Pierwsze spotkanie w ramach przedmiotu Seminarium magisterskie odbędzie się
26 lutego br. o godzinie 11:15 w sali 105 łącznik między paw. A3 i A4
dla I i II grupy łącznie.