Seminarium i umowa o współpracy z firmą Dyckerhoff Polska

W dniu 8 maja br. gościliśmy w naszej Katedrze przedstawicieli firmy Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., której własnością jest m.in. Cementownia Nowiny, panów: Krzysztofa Kocika – Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego, Roberta Jedynaka – Kierownika Produkcji i Pełnomocnika Handlowego oraz Adama Deca – Kierownika Działu Personalno – Administracyjnego.

Pierwszym punktem wizyty było seminarium technologiczne podczas którego Panowie Krzysztof Kocik i Robert Jedynak przedstawili prezentację pt. „Stan obecny i perspektywy rozwoju Cementowni Nowiny”. Uczestnikami seminarium byli pracownicy i studenci naszej Katedry.

https://ktmb.ceramika.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2012/05/Obraz-039.jpg
https://ktmb.ceramika.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2012/05/Obraz-005.jpg

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie przez naszych gości laboratoriów katedralnych i wydziałowych. Odwiedzili oni  m. in. nasze akredytowane Laboratorium Badań Materiałów Budowlanych i Ceramicznych.

Na zakończenie wizyty podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki a spółką Dyckehoff Polska. Sygnatariuszami powyższego porozumienia byli Prof. Jan Chłopek – Dziekan WIMiC i Krzysztof Kocik – Prezes Zarządu Dyckerhoff Polska.

https://ktmb.ceramika.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2012/05/oObraz-006m.jpg

W ramach powyższej umowy Spółka Dyckerhoff Polska zobowiązała się wspierać badania naukowe prowadzone na naszym wydziale oraz wspomagac naszych studentów poprzez stypendia fundowane oraz poprzez możliwość odbywania staży i praktyk w zakładach należących do Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Sekretariat naszej Katedry oraz Dział Personalno – Administracyjny Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. – kierowany przez p. Adama Deca (kontakt tel. 41 346 60 65, fax: 41 346 61 40, e-mail: adam.dec@dyckerhoff.pl).