Współpraca z przemysłem

W dniach 15-16.10.2012 odbyło się na naszym Wydziale posiedzenie sekcji autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Stowarzyszenia Producentów Betonu. Posiedzenie to odbył się z inicjatywy Kierownika Katedry, który jest członkiem tego stowarzyszenia. Na posiedzeniu tym przedyskutowano dalszy program działalności tego Stowarzyszenia.

Na posiedzeniu tym na wniosek Kierownika Katedry do zespołu technicznego ABK została wybrana dr inż. Agnieszka Różycka.

W drugiej części tego posiedzenia odbyło się spotkanie z Kierownictwem Wydziału.

Na spotkaniu tym Dziekan Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis przedstawił aktualną problematykę dotyczącą kierunków kształcenia. Zaproponował również w tym zakresie szerszą współpracę ze Stowarzyszeniem. Przedstawił również możliwości współpracy w zakresie działalności badawczej. Prodziekan dr hab. Robert Filipek przedstawił aktualne laboratoria, którymi dysponuje nasz Wydział, po czym nastąpiło zwiedzanie nowych Laboratoriów w nowym budynku Centrum Ceramiki.