TEMATY PRAC MAGISTERSKICH i PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH NA ROK 2020/2021

Zapraszamy Studentów do realizacji prac dyplomowych
w Katedrze Technologii Materiałów Budowlanych.

Z proponowanymi tematami można się zapoznać tutaj:
* TEMATY PRAC MAGISTERSKICH – studia dzienne
* TEMATY PRAC MAGISTERSKICH – studia zaoczne
* PROJEKTY INŻYNIERSKIE

Zapisy prowadzimy drogą mailową, po konsultacji z promotorem,
nasz adres: ktmb@agh.edu.pl