VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego

W dniach 22-25 września 2011 w Zakopanym odbyła się VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. W konferencji wzięło udział około 150 uczestników. Wykaz prac prezentowanych przez pracowników naszej katedry znajduje się w załączniku. Zgłoszone referaty sukcesywnie będą drukowane w czasopiśmie Materiały ceramiczne.

Zobzcz tematy referatów