W ostatnim okresie czasu odbyły się trzy międzynarodowe konferencje, w których wzięli udział pracownicy Katedry.

W dniach 30.05.2012-1.06.2012 odbyła się konferencja w Goteborgu „Wascon”. W konferencji tej wziął udział dr inż. Zdzisław Pytel, który posiada materiały konferencyjne.

W Krakowie odbyła się konferencja w dniach 10.09.2012-12.09.2012 Polska Ceramika, bliższe informacje na stronie internetowej www.polskaceramika2012.pl

W Weimarze w dniach 12.09.2012-15.09.2012 odbył się kolejny „Ibausil”.

W konferencji tej wziął udział dr hab. inż. Jan Deja, Prof. AGH oraz dr inż. Zdzisław Pytel. Materiały z tej konferencji posiadają w/w.

W październiku w dniach 08.10.2012-10.10.2012 odbyły się kolejne „Dni Betonu”. W konferencji tej wzięło udział 8 pracowników naszej Katedry. Referaty wygłosili Prof. dr hab. inż. Wiesława Nocuń-Wczelik, dr hab. inż. Marek Gawlicki, prof. AGH oraz dr inż. Artur Łagosz.

Materiały z tej konferencji znajdują się na stronie internetowej www.dnibetonu.pl